Aftenklub

Basens aftenklub er åben mandag til torsdag 18:30-21:30.

Aftenklubben består af:
Juniorklubben er for 6., 7. og 8. klasse.
Ungdomsklubben er for 9. klasse og til og med 18 år.

Vores målsætning er at medlemmerne mærker en flydende overgang fra fritidsklub til aftenklub. Det er vigtigt at medlemmerne mærker vores nærhed.
Vi bruger derfor meget af tiden på at opbygge et tæt forhold til medlemmerne, og får mange gode snakke i sofaen.
Det er vigtigt for os, at få skabt en vis form for ansvarsbevidsthed hos de unge, da der er friere rammer for børnene i aftenklubben end de er vant til fra fritidsklubben.
Alt i alt forsøger vi at lære medlemmerne frihed under ansvar.

Tirsdag og onsdag bliver der lavet aftensmad i samarbejde med de unge. De unge er selv med til at vælge hvad der skal spises. De deltager også i madlavningen og oprydningen derefter. Det koster 20 kr. at spise med. 

De unge kommer i aftenklubben for at være sammen med deres kammerater, samt de voksne som er i klubben. Der bliver hyggesnakket, spillet fodbold, billard, hockey etc. Derudover er der eksempelvis mulighed for at gå i lydstudiet, hvor man kan lave sin egen cd. I aftenklubben har de unge stor medindflydelse på de aktiviteter der skal foregå om aftenen. Om det skal være noget der sker i klubben eller en tur ud af huset så som Stand Up, golf, weekendture, kanoture, fællesspisning.

Udover de aktiviteter der er i klubben, kommer de unge også for at snakke med de voksne om forskellige problemstillinger, de møder i deres hverdag. Indimellem er det problemstillinger, som de unge ikke umiddelbart tør tale med deres forældre om. Af de voksne kan de unge få råd, vejledning og støtte. Indimellem møder de unge problemstillinger som pædagogerne i klubben skal gribe ind overfor, hvilket der også bliver gjort eksempelvis i forhold til deres forældre.

Tilmelding: Tilmelding foregår via en blanket som udleveres i Basen eller kan hentes ned som PDF under praktiske oplysninger, indmeldelse og udmeldelse.
Udmeldelse: Skal ske med 1 måneds varsel pr. den 1. eller d. 15. i måneden og er noget man selv skal sørge for at få gjort. Der er en link under praktiske oplysninger, indmeldelse og udmeldelse.