Online klub

Basens online klub.

Husk at vi benytter disse sociale platforme:

Snapchat: Klub Basen Fk/Jk/Uk

Twitch: Basenesport

Youtube: Basen fk

Facebook gruppe: Fritids- og Ungdomsklubben Basen

Discord: https://discord.gg/r9mRJYHPCV

Skype: Link bliver lagt op på Basens facebook gruppens side