Basens bestyrelse

 

 

Formand:

Karen Høffer


 

Bestyrelsens medlemmer:

Anders Folder
Gitte Thabo
Christina Rasmussen